Gi innspill

Ekstremismekommisjonen skal frembringe kunnskap som kan bidra til å styrke vår evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme, samtidig som en tar vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet.

Kommisjonen ønsker innspill og oppfordrer alle som vil å bidra til å sende inn skriftlig innspill i skjemaet under. Innspill fra offentlige aktører og organisasjoner publiseres. Innspill fra privatpersoner publiseres som hovedregel ikke.

Frist for å levere innspill er 1. april 2023.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med sekretariatet per e-post: sekretariat-ekstremismekommisjonen@aid.dep.no