Kommisjonen møtte Deeyah Khan,Jeff Schoep og Arno Michaelis

Den 19. november 2022 hadde representanter for kommisjonen et møte med filmregissør Deeyah Khan og to tidligere nynazister, Jeff Schoep og Arno Michaelis på Nobels fredssenter.

Nobels Fredssenter hadde som en del av sitt dialogprosjekt for å bidra til å fremme dialog og minske polarisering, invitert Khan, Schoep og Michaelis til Oslo for visning av filmen «White Right: Meeting the Enemy» og etterfølgende samtale.

Schoep og Michaelis møtte begge Deeyah Khan i hennes arbeid med ovennevnte film. Michaelis var en sentral skikkelse og grunnleggende medlem i et nynazistisk skinhead-miljø i USA på 1990-tallet og vokalist i race-metal-bandet Centurion. Etter at han kom seg ut av miljøet har han jobbet for å bekjempe voldelig ekstremisme. Schoep var en del av det nynazistiske miljøet i 27 år, og i 25 år ledet han det amerikanske nynazistiske partiet National Socialist Movement (NSM). Han valgte å bryte ut fra sine miljøer som resultat av filmen og møtet med Khan.

Ekstremismekommisjonen ønsket blant annet å høre de to eks-nynazistenes erfaringer om hvordan de ble radikalisert, om det var noen utslagsgivende faktorer, om de hadde noen tanker om hva som kunne stoppet eller snudd utviklingen, erfaringene som ekstremist, hva som utløste prosessen for å komme seg ut av miljøet (exit-prosessen), erfaringene fra exit-prosessen og tiden etter, og hva som skjedde i møtet med Khan (særlig for Schoep). Kommisjonen ønsket også å høre om Khans erfaringer fra møtene med ekstreme miljøer og om dialog som virkemiddel, og om de har noen råd til kommisjonen om hvordan man kan forebygge og forhindre voldelig ekstremisme og anti-demokratiske handlinger/holdninger.

Representanter for Ekstremismekommisjonen etter møtet med Deeyah Khan. F.v. Kim Reksten Grønneberg (Nobels fredssenter), Anne Talsnes, Marianne Rusten, Jeff Schoep, Deeyah Khan, Claudia Lenz og Hawa Muuse. Arno Michaelis var ikke til stede da bildet ble tatt.

Schoep og Michaelis pekte blant annet på at de ser en ekstrem utvikling på nett, sammenlignet med alle de årene de selv var i ekstremistiske bevegelser. Sammen med Khan pekte de også på polariseringen i dag, og at det er en farlig dynamikk. Politikeres retorikk spiller også en rolle. For å forhindre voldelig ekstremisme mener det at man bør starte med å respektere alles synspunkter, og så gå videre til dialog. Som møtet med Khan viste, er tilnærmingen viktig. Man når inn på en helt annen måte også hos ekstremister når man gir dem medfølelse, verdighet og respekt.

Khan fremhevet at vi må møte de basale behovene til barn, og at hvis ikke behovene blir møtt hjemme, må de bli møtt i skolen eller andre steder av livet. Hvis ikke er det en fare for at vi mister dem – ikke bare til radikalisering, men til depresjon, selvskading, selvmord e.l. Videre pekte de på at det er viktig å lære barn hvordan de skal håndtere følelsene sine, hvordan man håndterer et tap og andre traumatiske hendelser, og hvordan man håndterer forskjeller. Vi må også lære dem kritisk tenkning, som blant annet en beredskap for ekstremistisk tankegods og konspirasjonsteorier.

Visning av filmen » White Right: Meeting the Enemy» på Colossum kino.