Ekstremismekommisjonen

Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022 og skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Kommisjonens rapport (lenke til regjeringen.no)

Pressekonferansen 1. mars

Panelsamtalen 1. mars

Overlevering av kommisjonens utredning 1. mars 2024.

Siste nytt