Ekstremismekommisjonen

Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022 og skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Siste nytt

Kommisjonen besøkte Utøya 19. august

I forbindelse med Ekstremismekommisjonen sitt første møte inviterte Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til seminar om radikalisering og ekstremisme på Utøya. Her holdt flere aktører innlegg som belyste ekstremisme fra ulike perspektiver. Det ble også holdt en omvisning på utøya.

Ekstremismekommisjonen samlet på Utøya 19. august 2022.