Siste kommisjonsmøte

Den 20 og 21 november avhold Ekstremismekommisjonen sitt siste møte før overlevering av NOU-en.

Kommisjonsmøtet ble brukt til å gjennomgå helhet av rapporten med særlig fokus på vurderinger og anbefalinger.

Møtet ble avhold på samme sted som kommisjonens første møte, i Regjeringskvartalet. Totalt har kommisjonen hatt 13 møter siden den ble oppnevnt i juni 2022.