Siste kommisjonsmøte

Den 20. og 21. november avholdt Ekstremismekommisjonen sitt siste møte før overlevering av NOU-en.

Kommisjonsmøtet ble brukt til å gjennomgå helheten av arbeidet og rapporten med særlig fokus på vurderinger og anbefalinger.

Møtet ble avholdt på samme sted som kommisjonens første møte, i regjeringskvartalet. Totalt har kommisjonen hatt 13 møter siden den ble oppnevnt i juni 2022.