Kommisjonsmøte ni

3. mai var kommisjonen samlet i Oslo for å få innsikt i hvordan ekstremisme og hatprat kan spres på sosiale medier, diskutere enkeltsaksgjennomgangen og kunnskap fra den internasjonale kunnskapsinnhentingen.

Kommisjonen startet møtet med å få innsikt i hvordan ekstremisme og hatprat kan spres på sosiale medier. Både Ciarán O’Connor fra tenketanken ISD (Institute for Strategic Dialouge ), og Kristoffer Egeberg, Sølve Kuraas Karlsen og Morten Langfeldt Dahlback fra faktisk.no holdt innlegg om saken.

For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal kommisjonen gjennomgå og vurdere alvorlige saker som omhandler ekstremisme. Arbeidet med dette er kommet godt i gang, og arbeidsgruppen midlertidige funn og betraktninger. Arbeidet med saksgjennomgangen omfatter både saker hvor samfunnet har lyktes i å forebygge radikalisering og straffesaker. Lov om informasjonstilgang m.m. (tilgangsloven) og dens forarbeider gir hjemmel for informasjonsinnhenting, men setter samtidig rammer for hvilke saker kommisjonen kan undersøke: nedre strafferamme på seks år, og maks 20 saker.

Kommisjonen har denne våren innhentet kunnskap fra England, Danmark, Tyskland, Frankrike og Brussel. Delegasjonene som deltok på de ulike studiereisene ga sine refleksjoner fra møtene og betraktninger rundt organiseringen av arbeidet i de ulike landene.