Kommisjonsmøte 12

Den 27. oktober avholdt kommisjonen et 9 timers digitalt møte.

Kommisjonen brukte tiden godt på å diskutere aktuelle tiltak, og gjennomgikk status i arbeidet med saksgjennomgangen. Ulike former for ekstremisme var også en del av dagsordenen.