Innspillsmøte i Oslo

21. november 2022 gjennomførte kommisjonen sitt første innspillsmøte. Det ble holdt innlegg av Marianne Borgen i SaLTo-sekretariatet, David Hansen fra OsloMet/KRUS og Lisbeth Røyneland fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

55 personer deltok på innspillsmøtet hvor tema var Radikalisering og ekstremisme i vår tid – utviklingstrekk, utfordringer og tiltak for forebygging. Etter at innleggene var holdt ble deltakerne delt inn i grupper, kafébord. Gruppediskusjonene ble ledet av medlemmer fra kommisjonen.

Marianne Borgen fra SaLTo- sekretariatet snakket om arbeidet for et trygt Oslo.
David Hansen, førsteamanuensis ved OsloMet, innledet om radikalisering og forebyggende arbeid i fengsler.
Kommisjonsmedlem Lisbeth Røyneland er også elder av støttegruppen 22. juli. Hun snakket om gruppens arbeid.
Over 50 personer møtte opp for å gi sine innspill til kommisjonen.

Innspillsmøtet ble streamet, og opptaket vil være tilgjengelig her under kommisjonens virke.

Her kan du se og høre opptaket fra innspillsmøtet.