Innspillsmøte i Trondheim

Ekstremismekommisjonen avholdt innspillsmøte i Trondheim 30. november 2022 på Quality Hotel Augustin.

Det ble holdt innledninger ved Even Ytterhus fra Trondheim kommune, John Arne Moen og Gaute Skjervø fra AUF.

Det var godt oppmøte på innspillsmøte i Trondheim.
Kommisjonsmedlem Gatue Skjervø holdt innlegg om den nasjonale arven etter 22. juli.