Ekstremismekommisjonen første møte

Kommisjonens første samling fant sted 18.- 19. august 2022 i Oslo og på Utøya.

Dette var den første samlingen for kommisjonen. På agendaen stod blant annet drøfting av mandat, arbeidsform og tidsplan.

I forbindelse med Ekstremismekommisjonen sitt første møte inviterte Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til seminar om radikalisering og ekstremisme på Utøya. Her holdt flere aktører innlegg som belyste ekstremisme fra ulike perspektiver. Det ble også holdt en omvisning på utøya.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på talerstolen.
– Det er behov for å stille spørsmålene om hvorfor og hvordan ekstremisme kan vokse frem i landet vårt, og hvordan vi kan forebygge bedre. Skytingen i Oslo 25. juni aktualiserer det, sier Persen.
Kommisjonen samlet på Utøya.