Innspillsmøte i Bergen

Ekstremismekommisjonen inviterer til innspillsmøte i Bergen 14. februar 2023 kl. 10.00 – 15.00 ved Litteraturhuset.

Kommisjonen ønsker å høre din organisasjons innspill og refleksjoner om om forebygging av radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Møtet vil i hovedsak gjennomføres som gruppearbeid, «kafédialog», med muligheter for å gi innspill og delta i diskusjoner med kommisjonsmedlemmer. Hovedmomenter fra gruppearbeidet presenteres i plenum. Deltakelse i møtet forutsetter innsikt i og/eller praktisk erfaring fra feltet eller tilgrensende tematikk.

For påmelding til kommisjonens innspillsmøte 14. februar kl. 1000-1500 bes det om at navn, organisasjon og kontaktdetaljer sendes til Ekstremismekommisjonens sekretariat på e-post sekretariat-ekstremismekommisjonen@aid.dep.no. Vennligst merk e-posten med «Bergen 14. februar». Vennligst også opplys om eventuelle matallergier i samme e-post. Påmeldingsfrist er 16. januar. Alle påmeldte deltakere vil få nærmere agenda ca. to uker før arrangementet.