Kjennetegn ved radikaliseringsprosesser og lokal kunnskap fra Fredrikstad og Sarpsborg

Den 15. november 2022 startet kommisjonen sitt fjerde møte i Oslo og avsluttet den 16. november s.å. i Fredrikstad. Deler av kommisjonen og sekretariatet hadde tidligere gjennomført møter med politiet, den Bosniske moskeen i Østfold og Ungdomsrådet i Fredrikstad. Dette var kommisjonens siste møte i 2022.

Tema for den første kommisjonsdagen var kjennetegn på radikaliseringsprosesser og hva som er årsakene til at enkelte radikaliseres og tyr til vold. Mari Oppedal, SLT-koordinator i Bærum kommune, ga et kommunalt perspektiv på rolle, ansvar og rammer for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Viggo Vestel fra Oslo Met holdt foredrag om veien inn i voldelig ekstremisme og Uzair Ahmed fra UIO snakket om radikaliseringsprosesser.

Anne Bitsch deltok på møtet for å snakke om radikaliseringsprosessen til Philip Manshaud, og deltok i en panel samtale med blant annet Viggo Vestel, kommisjonsmedlem Erik Kruse og Mari Oppedal. Erlend Ofte Arntsen deltok digitalt fra USA for å snakke om sin bok og innsikt med fremmedkrigerne fra Fredrikstad.

Første møtedag ble avholdt i regjeringskvartalet.

Den 16. november var kommisjonen invitert til å avholde sitt møte i Rådhuset i Fredrikstad, hvor de ble ønsket velkommen av ordfører Siri Martinsen. Det ble holdt innlegg av Sveinung Sandberg fra UIO om Islam og religiøs ekstremisme, SLT-koordinator Tone S. Faale snakket Sarpsborg kommunes håndtering av radikalisering.

Kommisjonsmedlem og biskop Kari Alvsvåg styrte ordet i samtalen med Tariq Alsagoff, daglig leder i Dialogforum Østfold og styreleder i moskeen Masjid Darussalam i Fredrikstad, Velisa Salihovic, barne- og kvinneleder i samme moské, Aziz Ahmedovic, styreleder i Dialogforum Østfold og imam i Den bosniske moskeen i Sarpsborg og Senaid Kobelica, leder for det bosniske trossamfunnet i Norge.

Kommisjonen i samtale med representanter fra det muslimske trossamfunn i Østfold
Cathrine og Erik utenfor Rådhuset i Fredrikstad. Erik jobber som forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune.

Kommisjonsmedlemmer og sekretariatet møtte ungdommer fra Kvernhuset ungdomsskole, Demos og ungdomsrådet i Fredrikstad. Ungdommene ga råd og innspill til kommisjonen blant annet om hva ungdom kan gjøre for å forebygge ekstremisme.

Møte med ungdommer fra Demos og ungdomsrådet i Fredrikstad.