Kommisjonen besøkte Kristiansand for å få innsikt i lokale tiltak

Det tredje kommisjonsmøte ble avholdt ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand 20. – 21. oktober 2022. Kommisjonen fikk presentert innlegg fra Kristiansand kommune, politiet, sivilsamfunn og tros og livssynssamfunn.

Kommisjonen ønsket å høre mer om lokale tiltak og tverretatlig samarbeid da de la sitt tredje møte i Kristiansand. Møtelokalet ARKIVET var under andre verdenskrig Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet med celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært statsarbeid. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur, og bygningen ble under krigen kjent som «skrekkens hus» og «torturens høyborg». Møtearenaen ble en påminnelse om det ødeleggende potensialet som ligger bak radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommisjonen var samlet på Arkivet.

I løpet av første møtedag ble det også tid til et besøk til Ungdomshuset Samsen og demokratiprosjektet. I Demokratiprosjektet lærer de unge om demokrati og ytringsfrihet, og får mulighet til å arrangere debatter og møter om aktuelle tem som rasisme, SIAN, diskriminering og fattigdom. Ungdommene ga viktige råd til kommisjonen og påpekte viktigheten av en jevn dialog med de unge.

Kommisjonen var invitert til å delta på det årlige samarbeidsmøtet mellom muslimske ledere i Kristiansand og Kristiansand kommune, politiet, IMDI, UDI, Kriminalomsorgen, FN-sambandet, Plattform m.fl. Møtet ble avholdt i Noor – moskeen og ledet av imam Akmal Ali. I møtet ble det gitt en orientering om samarbeidet mellom aktørene med fokus på det forebyggende perspektivet. Samarbeidet har pågått siden 2005, og har utviklet seg til å omhandle flere saker enn terror, som var utgangspunktet for samarbeidet.

Kommisjonsleder Cathrine og Kim Henrik rakk også å delta på morgensendingen til NRK Sørlandet 20. oktober.