Kommisjonsmøte om utviklingstrekk og definisjoner

Kommisjonens andre møte fant sted 15. september 2022 i Oslo. Tema for dagen var utviklingstrekk, definisjoner og begreper. Det ble gitt innledninger både av kommisjonsmedlemmer og eksterne inviterte.

Kommisjonsmedlem Petter Nesser, som er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, holdt en innledning om hva ekstrem islamisme er og dens utviklingstrekk. Kommisjonens leder Cathrine Thorleifsson innledet om høyreekstremisme og utviklingstrekk, mens Nik Brandal, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole avrundet temaet med innlegg om venstreekstremisme.

Claudia Lenz, kommisjonsmedlem og professor i samfunnsfag ved MF vitenskapelige høgskole, snakket om holdninger og handlinger mot grupper og enkeltindivider som er egnet til å undergrave demokratier. Lisa Eshohel Knudsen fra Minotenk avrundet med ett innlegg som omhandlet rasisme og diskriminering.