Antirasistisk senter

Tema: Til politi og påtalemyndigheter

Det er behov for styrking av kapasitet og kompetanse på hatytringer, men også hatkriminalitet og hvordan det er straffeskjerpende. Vi ser behov for at Nasjonalt Ressurssenter mot hatkriminalitet benyttes i alle saker før henleggelse vurderes.

Den økte kompetansen og kapasiteten, bør også resultere i en bedre forståelse av hva hatytringer er også uten banneord og særlig i symboler som er spesielt nevnt i paragraf 185. At Politiet i Oslo mener NMR skulle få marsjere om de søkte om tillatelse viser en manglende kompetanse i hva nazistiske symboler, og nazisme innebærer. Nazisme innebærer i seg selv en «nedvurdering av andres menneskeverd» og å ytre støtte til nazisme gjennom ord eller symboler er derfor i strid med straffeloven 185.
Det er en grunn til at symboler er tatt eksplisitt inn i loven.

Videre bør man straffeforfølge SIAN når de gjentar med litt andre ord det de har blitt dømt for før.

I det store og hele bør det legges større vekt på innholdet enn formen på ytringen. Hatytringer skader ikke alltid enkeltpersonen det er rettet mot, og er ikke alltid rettet mot enkeltpersoner, men mer abstrakte grupper.

Ytringene og den økte aksepten for hatytringer skaper også kortere vei fra å være del av samfunnet til ekstremisme.