Digitalt møte om tiltak på nasjonalt nivå

Kommisjonens femte møte ble gjennomført digitalt over to dager, 10. – 11. januar. Det var lagt opp til at kommisjonens skulle få nærmere innsikt i tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme på nasjonalt nivå.

Sekretariatet startet med å innlede om avholdte dialogmøter med departementene og direktoratene som har ansvaret for å følge opp regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Historiker Bård Larsen fra Civita holdt en presentasjon om hvordan transnasjonale forhold og utviklingstrekk påvirker trusselbildet i Norge.

I løpet av kommisjonsmøtet ble det holdt presentasjoner av Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Helsedirektoratet. I tillegg ble det holdt innlegg fra kommisjonsmedlemmene Pål Tore Haga om radikaliseringskontaktene i politiet og av Espen Rutle Johannson om psykisk helse og vold.

Kommisjonens brukte også tid på å diskutere potensialet for bedre samarbeid og informasjonsutveksling mellom etater samtidig som personvernet ivaretas.