Ekstremismekommisjonens besøkte London

Den 26. og 27. januar var representanter fra Ekstremismekommisjonen på plass i Foreign, Commonwealth and Development Office i London for å møte aktører som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Storbritannia.

Kommisjonen hadde to lærerikedager med møter som i hovedsak dreide seg om forebygging av radikalisering, og utfordringer samt læringspunkter fra deres arbeid på kommisjonens felt. I tillegg ga Oliver Levinson i en presentasjon av arbeidet til London Mayor’s Office for Policing and Crime.

Det ble også tid til et møte med Storbritannias egen Ekstremismekommisjon som ledes av Robin Simcox og er en permanent kommisjon.

Den britiske ambassaden i Norge var vertskap under besøket. Pål Tore Haga, Christian Gundersen (fra den britiske ambassaden i Norge), Cathrine Thorleifsson, Hawa Muuse, Ane Nordvik og Anne Talsnes deltok på vegne av kommisjonen og sekretariatet.