Innspillsmøte i Bergen

Ekstremismekommisjonen avholdt innspillsmøte i Bergen 14. februar 2023 på Litteraturhuset.

Det ble holdt innledning av Sølve Sætre fra Bergen kommune, Faicel Chaaibi fra Bergen moské, Petter Nesser fra Forsvarets forskningsinstitutt og On Elpeleg fra Det Jødiske samfunn Bergen.

Petter Nesser, sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og medlem av Ekstremismekommisjonen.
Kommisjonens leder, Cathrine Thorleifsson, mottar innspill fra aktører i Bergen.