Innspillsmøte i Tromsø

Ekstremismekommisjonen gjennomfører sitt fjerde innspillsmøte 20. april 2023 kl. 10.00 – 15.00 i Tromsø.

Kommisjonen ønsker å få innspill og refleksjoner om forebygging av radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Møtet vil i hovedsak gjennomføres som gruppearbeid, «kafédialog», med muligheter for å gi innspill og delta i diskusjoner med kommisjonsmedlemmer. Hovedmomenter fra gruppearbeidet presenteres i plenum. Deltakelse i møtet forutsetter innsikt i og/eller praktisk erfaring fra feltet eller tilgrensende tematikk.

Det legges opp til mulighet for både digital og fysisk deltakelse. For påmelding bes det om at navn, organisasjon og kontaktdetaljer sendes til Ekstremismekommisjonens sekretariat på e-post sekretariat-ekstremismekommisjonen@aid.dep.no. Vennligst merk e-posten med «Tromsø 20. april». Vennligst også opplys om du deltar fysisk eller digitalt, og ved fysisk deltakelse at eventuelle matallergier fremkommer i samme e-post. Påmeldingsfrist er 20. mars. Alle påmeldte deltakere vil få nærmere agenda ca. to uker før arrangementet.