Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Tirsdag 11. april 2023 kl. 18.00 arrangerte kommisjonen en paneldebatt på Universitetet i Oslos debattscene.

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken, historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn.

I nesten parallell tidslinje med Ekstremismekommisjonen arbeider Mannsutvalget som skal se bredt på gutter og menns likestillingsutfordringer. Begge utvalgene forholder seg til menn som lever i ulike grader av utenforskap.

Paneldeltakere var:

Moderator var Lena Lindgren, journalist og forfatter.

Debatten ble strømmet direkte på denne siden.

Praktisk informasjon

Tid: 11. april 2023 kl. 18.00 – 19.00 Sted: Domus Bibliotheca, Karl Johansgate 47

Arrangementet var gratis og åpent for alle.