Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Paneldebatt tirsdag 11. april 2023 kl. 18.00 på Universitetet i Oslos debattscene.

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken, historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn.

I nesten parallell tidslinje med Ekstremismekommisjonen arbeider Mannsutvalget som skal se bredt på gutter og menns likestillingsutfordringer. Begge utvalgene forholder seg til menn som lever i ulike grader av utenforskap.

Paneldeltakere:

Moderator er Lena Lindgren.

Praktisk informasjon

Tid: 11. april 2023 kl. 18.00 – 19.00 Sted: Domus Bibliotheca, Karl Johansgate 47

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber om at du melder deg på i forkant.

Påmelding her:

Påmelding til Hvorfor er de fleste ekstremister menn? – Nettskjema

Arrangementet streames. Lenke kommer på denne siden.