Crossover

Klimakamp
I en del land fremstilles klima- og miljøaktivister som radikale og (farlige) anti-statlige krefter. Dette gjelder særlig de som tar i bruk sivil ulydighet som metode for å stanse naturtap og klimagassutslipp.

The Guardian skrev nylig om hvordan til og med helt fredelige demonstranter får merkelappen ekstremister og økoterrorister- og kriminaliseres.

Det store problemfokuset på miljøvernere må vike til fordel et et problemfokus på de som utøver vold mot miljøet, og dermed truer dyr og menneskers overlevelse. Flommen i Pakistan viser at klimarurett er en realitet: Mennesker med minst kapital og fattige må betale prisen for rike menneskers kyniske klimautslipp. 1/6 dødsfall i verden skyldes dessuten forurensning. Ekstremismefokuset må også rettes mot stater som knebler og dreper miljøforkjempere: Mer enn 1700 miljøaktivister har blitt drept det siste tiåret, mange av dem i Latin-Amerika.

Som FNs generalsekretær har sagt: Det er de store og rike forurenserne som er de farlige og radikale, ikke aktivistene som står opp mot klimauretten. De miljøfiendtlige makthaverne som setter profitt for de få over miljø og menneskerettigheter er ekstremister – miljøvernerne er derimot helter.

Kilder:

https://www.opendemocracy.net/en/climate-protesters-counter-terror-police-just-stop-oil-intelligence-terrorism-extinction-rebellion/

https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/02/atlanta-shooting-manuel-teran-crackdown-environmental-defenders?ref=upstract.com

https://www.aljazeera.com/news/2022/9/29/over-1700-environmental-activists-killed-in-past-decade-report

Crossover er en miljøorganisasjon som jobber med klimarettferdighet og adresserer FNs bærekraftsmål gjennom å bringe ulike samfunnsaktører sammen til dialog.

Gjennom kommunikasjon, dialogarbeid, programmer med fokus på bærekraftig utvikling, journalistikk og tidsskrift, kan vi sikre oss at aktørgalleriet samarbeider om de store målene for en bærekraftig verdenssamfunn.

Crossover tar sikte på å skape bevissthet og distribuere kunnskap om klimarettferdighet og miljøinsentiver globalt.
by-Annam-Chaudhry-1.png