AUF

Innspill til kommisjonens arbeid fra AUFs sentralstyre
Se vedlagt uttalelse for helhetlig innspillsnotat fra AUF.
S092.-AUFs-innspill-til-Ekstremismekommisjonen.docx.pdf