Wasila – tankesmie for norsk islam

Begrepsbruk og strategier for å motarbeide ekstremisme
Se vedlegg
Wasilas-innspill-til-Ekstremismekommisjonen.pdf