Landsrådet for Norges Barne og Ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonenes innspill til kommisjonen
Se vedlagt innspill fra LNU
LNUs-innspill-til-ekstremismekommisjonen.pdf