Innspillsmøte i Tromsø

Ekstremismekommisjonen avholdt sitt siste innspillsmøte ved Universitet i Tromsø 20. april.

Innspillsmøtet ble avholdt både fysisk og digitalt med deltakere fra blant annet Norske Samers Riksforbund, Sortland kommune, RVTS Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og Konfliktrådet Troms.

Møtet startet med innlegg fra Politimester Ellen Katrine Hætta som blant annet snakket om sikkerhetsutfordringer knyttet til grensen mot Russland. Senior rådgiver Inga Riseth fra The European Wergeland Centre holdt innlegg om konspirasjonssnakk om samer, og forebygging av rasisme mot urfolk gjennom undervisning og kunnskap om menneskerettigheter. Førsteamanuensis Inger Marie Holm ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord holdt innlegg om U16 og mentorordningen.

Det ble servert lunsj i flotte omgivelser i Árdna. Árdna er et samisk kulturhus bygget som en del av Teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø.