Kommisjonsmøte 11

Kommisjonen var på nytt samlet i regjeringskvartalet 13 og 14 september for å diskutere tiltak for å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Kommisjonen diskuterte flere tiltak, men også innhold i rapporten som begreper og situasjonsbeskrivelsen av arbeidet med forebygging av radikalisering og ekstremisme.