Kommisjonen overleverer sin rapport 1. mars

Kl. 1000: Pressekonferanse med overlevering av kommisjonens rapport til politisk ledelse. Det planlegges med at denne streames

Kl. 1400-1600: Kommisjonen arrangerer en panelsamtale. Det planlegges med at denne streames

Kommisjonen kommer tilbake til ytterligere detaljer.