Innspillsmøte med barne- og ungdomsorganisasjoner

Ekstremismekommisjonen hadde et møte med representanter for barne- og ungdomsorganisasjoner 7. februar i Oslo.

Ekstremismekommisjonen er opptatt av å innhente kunnskap, erfaringer og innspill fra ulike aktører. Kommisjonen har fått innspill fra ungdom i Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Trondheim i forbindelse med sine reiser så langt i arbeidet. Den 7. februar ble det avholdt et eget innspillsmøte for barne- og ungdomsorganisasjoner. MentorUng, Ungorg, Mental helse ungdom, Skeiv ungdom og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har meldt seg på møtet. Dersom din organisasjon ikke hadde anledning til å delta er det mulighet til å gi skriftlig innspill på kommisjonens nettside frem til 1. april 2023:

Gi innspill – Ekstremismekommisjonen