Stopp Diskrimineringen

Innspill Ekstremismekommisjonen (Denne versjonen er uten fotnoter, se vedlegg i pdf) Med dette ønsker vi å gi et innspill om behovet for erkjennelse av sammenhengen mellom samfunnets syn på funksjonshemmede historisk og i nåtid og utviklingen av ekstremistisk tankegods og ideologi. Forebygging forutsetter en slik erkjennelse og kunnskap. Funksjonshemmede er Norges største minoritet, men verken…

Islamsk Råd Norge

Tema: Dette er et innspill fra IRN 1. Fallgruver knyttet til definisjonsmakt 1.1 Uklar begrepsdefinisjon Begrepene ekstremisme og radikalisering mangler en klar definisjon, hvilket gjør dem til analytisk vanskelige begreper å benytte. Hvis man unnlater å definere begrepet på en tydelig måte, blir det opp til hver enkelt å avgjøre hva som er ekstremisme. I…

Kommisjonsmøte om utviklingstrekk og definisjoner

Kommisjonsmedlem Petter Nesser, som er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, holdt en innledning om hva ekstrem islamisme er og dens utviklingstrekk. Kommisjonens leder Cathrine Thorleifsson innledet om høyreekstremisme og utviklingstrekk, mens Nik Brandal, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole avrundet temaet med innlegg om venstreekstremisme. Claudia Lenz, kommisjonsmedlem og professor i samfunnsfag ved MF vitenskapelige høgskole, snakket…