Se innspill – Side 3 – Ekstremismekommisjonen

Se innspill

Nettsiden var åpen for innspill i perioden 21. november 2022 til 1. april 2023. I perioden har det kommet innspill fra både organisasjoner og privatpersoner. Ekstremismekommisjonen takker for alle innkomne innspill. Bidragene vil bli tatt med i kommisjonens videre arbeid.