Islamsk Råd Norge

Tema: Dette er et innspill fra IRN 1. Fallgruver knyttet til definisjonsmakt 1.1 Uklar begrepsdefinisjon Begrepene ekstremisme og radikalisering mangler en klar definisjon, hvilket gjør dem til analytisk vanskelige begreper å benytte. Hvis man unnlater å definere begrepet på en tydelig måte, blir det opp til hver enkelt å avgjøre hva som er ekstremisme. I…

Antirasistisk senter

Tema: Til politi og påtalemyndigheter Det er behov for styrking av kapasitet og kompetanse på hatytringer, men også hatkriminalitet og hvordan det er straffeskjerpende. Vi ser behov for at Nasjonalt Ressurssenter mot hatkriminalitet benyttes i alle saker før henleggelse vurderes. Den økte kompetansen og kapasiteten, bør også resultere i en bedre forståelse av hva hatytringer…

Side 2 av 2
12