Den Norske Hizmetbevegelsen

  FORSLAG OM FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV RADIKALISERING OG EKSTREMISME I NORGE Innledning Den Norske Hizmetbevegelsen (DNHB) er en frivilligbasert bevegelse som arbeider for et fredeligere og mer inkluderende samfunn. Gjennom frivillig innsats ønsker samfunnsengasjerte mennesker å bidra til ulike samfunnsnyttige tiltak og møteplasser. DNHB har sitt grunnlag i en menneskesentrert syn og en filantropisk…

Wergelandsenteret

Utdanning og forskning Wergelandsenterets innspill til ekstremismekommisjonen er vedlagt. Wergelandsenteret-innspill.pdf

Norsk studentorganisasjon

Vi måtte sende inn høringssvaret som pdf for å få med hyperlenkene, men ønsker gjerne at innspillet blir publisert offentlig. Mvh, Ina Fag- og forskningspolitiskansvarlig, Norsk studentorganisasjon NSO-innspill-Ekstremismekommisjonen.pdf

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynsperspektiv på kommisjonens arbeid Innspill til ekstremismekommisjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) takker for muligheten til å gi innspill til kommisjonens arbeid. STL samler bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge, med 15 medlemssamfunn som til sammen har bortimot 80% av befolkningen som medlemmer. Siden 1996 har vi jobbet med dialog og…

Qasim Ali, MINORG

1. ISLAMOFOBIEN I EKSTREMISMEPARADIGMET Ekstremismekommisjonen definerer ekstremisme som aksept for og støtte til politisk, ideologisk og religiøst motivert vold. Det spesifiseres ikke nærmere hva slags type vold som faller innenfor denne definisjonen. Siden radikaliserings- og ekstremismebegrepet henger tett sammen med terrorbegrepet, handler imidlertid dette i stor grad om hvordan «terrorisme” forstås. I likhet med ekstremismebegrepet,…

AUF

Innspill til kommisjonens arbeid fra AUFs sentralstyre Se vedlagt uttalelse for helhetlig innspillsnotat fra AUF. S092.-AUFs-innspill-til-Ekstremismekommisjonen.docx.pdf

Crossover

Klimakamp I en del land fremstilles klima- og miljøaktivister som radikale og (farlige) anti-statlige krefter. Dette gjelder særlig de som tar i bruk sivil ulydighet som metode for å stanse naturtap og klimagassutslipp. The Guardian skrev nylig om hvordan til og med helt fredelige demonstranter får merkelappen ekstremister og økoterrorister- og kriminaliseres. Det store problemfokuset…

Stopp Diskrimineringen

Innspill Ekstremismekommisjonen (Denne versjonen er uten fotnoter, se vedlegg i pdf) Med dette ønsker vi å gi et innspill om behovet for erkjennelse av sammenhengen mellom samfunnets syn på funksjonshemmede historisk og i nåtid og utviklingen av ekstremistisk tankegods og ideologi. Forebygging forutsetter en slik erkjennelse og kunnskap. Funksjonshemmede er Norges største minoritet, men verken…

Side 1 av 2
12