Kommisjonen besøkte Kristiansand for å få innsikt i lokale tiltak

Kommisjonen ønsket å høre mer om lokale tiltak og tverretatlig samarbeid da de la sitt tredje møte i Kristiansand. Møtelokalet ARKIVET var under andre verdenskrig Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet med celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært statsarbeid.…

Kommisjonsmøte om utviklingstrekk og definisjoner

Kommisjonsmedlem Petter Nesser, som er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, holdt en innledning om hva ekstrem islamisme er og dens utviklingstrekk. Kommisjonens leder Cathrine Thorleifsson innledet om høyreekstremisme og utviklingstrekk, mens Nik Brandal, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole avrundet temaet med innlegg om venstreekstremisme. Claudia Lenz, kommisjonsmedlem og professor i samfunnsfag ved MF vitenskapelige høgskole, snakket…

Ekstremismekommisjonen første møte

I forbindelse med Ekstremismekommisjonen sitt første møte inviterte Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til seminar om radikalisering og ekstremisme på Utøya. Her holdt flere aktører innlegg som belyste ekstremisme fra ulike perspektiver. Det ble også holdt en omvisning på utøya.

Side 2 av 2
12