Siste kommisjonsmøte

Kommisjonsmøtet ble brukt til å gjennomgå helheten av arbeidet og rapporten med særlig fokus på vurderinger og anbefalinger. Møtet ble avholdt på samme sted som kommisjonens første møte, i regjeringskvartalet. Totalt har kommisjonen hatt 13 møter siden den ble oppnevnt i juni 2022.

Kommisjonsmøte 12

Kommisjonen brukte tiden godt på å diskutere aktuelle tiltak, og gjennomgikk status i arbeidet med saksgjennomgangen. Ulike former for ekstremisme var også en del av dagsordenen.

Kommisjonsmøte 11

Kommisjonen diskuterte flere tiltak, men også innhold i rapporten som begreper og situasjonsbeskrivelsen av arbeidet med forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Kommisjonsmøte ti

Kommisjonen fikk også innlegg fra professor Morten Holmboe fra Politihøgskolen om taushetsplikt og informasjonsdeling, og fra professor Bente Kalsnes fra Høgskolen Kristiania om propaganda, ytringsfrihet og ny teknologi.

Kommisjonsmøte ni

Kommisjonen startet møtet med å få innsikt i hvordan ekstremisme og hatprat kan spres på sosiale medier. Både Ciarán O’Connor fra tenketanken ISD (Institute for Strategic Dialouge ), og Kristoffer Egeberg, Sølve Kuraas Karlsen og Morten Langfeldt Dahlback fra faktisk.no holdt innlegg om saken. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal kommisjonen gjennomgå…

Kommisjonsmøte i Tromsø

Kommisjonen er opptatt av å ha dialog med og få innspill fra ungdom. Deler av kommisjonen dro derfor til Kåfjord kommune den 17. april for å få innspill fra ungdomsskoler i kommunen. Ca. 35 elever fra Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Manndalen barne- og ungdomsskole og Olderdalen skole deltok i et gruppebordmøte. Det var lagt…

Digitalt kommisjonsmøte

Kommisjonen fikk også gode innlegg av blant andre Peder Nustad, fra HL-senteret, om skolens rolle i det byggende arbeidet og Konfliktrådet ga innsikt i sine oppgaver og forvaltning av tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommuner. Truls Tønnessen, seniorforsker fra FFI, gav kommisjonen et situasjonsbilde på hjemmevendte fremmedkrigere og strategi for reintegrering,…

Kommisjonsmøte i Bergen

Møtet ble avholdt på Raftohuset.  Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt, ønsket kommisjonen velkommen og fortalte om hvordan stiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati, mens undervisningsleder Solveig Moldrheim innledet om hva som er god rasismeundervisning. Kommisjonen fikk videre en presentasjon fra Tverretatlig operativt team (TOT) Radikalisering, som er en del av mentorordningen til…

Digitalt møte om tiltak på nasjonalt nivå

Sekretariatet startet med å innlede om avholdte dialogmøter med departementene og direktoratene som har ansvaret for å følge opp regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Historiker Bård Larsen fra Civita holdt en presentasjon om hvordan transnasjonale forhold og utviklingstrekk påvirker trusselbildet i Norge. I løpet av kommisjonsmøtet ble det holdt presentasjoner av Justis- og…

Kjennetegn ved radikaliseringsprosesser og lokal kunnskap fra Fredrikstad og Sarpsborg

Tema for den første kommisjonsdagen var kjennetegn på radikaliseringsprosesser og hva som er årsakene til at enkelte radikaliseres og tyr til vold. Mari Oppedal, SLT-koordinator i Bærum kommune, ga et kommunalt perspektiv på rolle, ansvar og rammer for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Viggo Vestel fra Oslo Met holdt foredrag om veien inn i…

Side 1 av 2
12