Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken, historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn. I nesten parallell tidslinje med Ekstremismekommisjonen arbeider Mannsutvalget som skal se bredt på gutter og menns likestillingsutfordringer. Begge utvalgene forholder seg…

Ekstremismekommisjonens besøkte London

Kommisjonen hadde to lærerikedager med møter som i hovedsak dreide seg om forebygging av radikalisering, og utfordringer samt læringspunkter fra deres arbeid på kommisjonens felt. I tillegg ga Oliver Levinson i en presentasjon av arbeidet til London Mayor’s Office for Policing and Crime. Det ble også tid til et møte med Storbritannias egen Ekstremismekommisjon som…

Kommisjonen har en egen lov

Saksgjennomgangen skal, sammen med kommisjonens øvrige arbeid, gi grunnlag for anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres og i den forbindelsen belyse hva de offentlige tjenestene trenger i framtiden for å forebygge at lignende hendelser skjer igjen. For at kommisjonen skal kunne gjennomføre saksgjennomgangen har Stortinget vedtatt en egen lov, lov…

Kommisjonen møtte Deeyah Khan,Jeff Schoep og Arno Michaelis

Nobels Fredssenter hadde som en del av sitt dialogprosjekt for å bidra til å fremme dialog og minske polarisering, invitert Khan, Schoep og Michaelis til Oslo for visning av filmen «White Right: Meeting the Enemy» og etterfølgende samtale. Schoep og Michaelis møtte begge Deeyah Khan i hennes arbeid med ovennevnte film. Michaelis var en sentral…