Innspillsmøte i Tromsø

Innspillsmøtet ble avholdt både fysisk og digitalt med deltakere fra blant annet Norske Samers Riksforbund, Sortland kommune, RVTS Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og Konfliktrådet Troms. Møtet startet med innlegg fra Politimester Ellen Katrine Hætta som blant annet snakket om sikkerhetsutfordringer knyttet til grensen mot Russland. Senior rådgiver Inga Riseth fra The European…

Innspillsmøte i Tromsø

Kommisjonen ønsker å få innspill og refleksjoner om forebygging av radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Møtet vil i hovedsak gjennomføres som gruppearbeid, «kafédialog», med muligheter for å gi innspill og delta i diskusjoner med kommisjonsmedlemmer. Hovedmomenter fra gruppearbeidet presenteres i plenum. Deltakelse i møtet forutsetter innsikt i og/eller praktisk erfaring fra feltet eller tilgrensende tematikk.…

Innspillsmøte i Bergen

Det ble holdt innledning av Sølve Sætre fra Bergen kommune, Faicel Chaaibi fra Bergen moské, Petter Nesser fra Forsvarets forskningsinstitutt og On Elpeleg fra Det Jødiske samfunn Bergen.

Innspillsmøte med barne- og ungdomsorganisasjoner

Ekstremismekommisjonen er opptatt av å innhente kunnskap, erfaringer og innspill fra ulike aktører. Kommisjonen har fått innspill fra ungdom i Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Trondheim i forbindelse med sine reiser så langt i arbeidet. Den 7. februar ble det avholdt et eget innspillsmøte for barne- og ungdomsorganisasjoner. MentorUng, Ungorg, Mental helse ungdom, Skeiv ungdom og…

Innspillsmøte i Trondheim

Det ble holdt innledninger ved Even Ytterhus fra Trondheim kommune, John Arne Moen og Gaute Skjervø fra AUF.

Innspillsmøte i Oslo

55 personer deltok på innspillsmøtet hvor tema var Radikalisering og ekstremisme i vår tid – utviklingstrekk, utfordringer og tiltak for forebygging. Etter at innleggene var holdt ble deltakerne delt inn i grupper, kafébord. Gruppediskusjonene ble ledet av medlemmer fra kommisjonen. Innspillsmøtet ble streamet, og opptaket vil være tilgjengelig her under kommisjonens virke.