Ekstremismekommisjonen har overlevert sin utredning

Pressekonferansen 1. mars kl. 10.00 Kl. 10.00: Pressekonferanse med overlevering av kommisjonens rapport til politisk ledelse. Panelsamtalen 1. mars kl 14.00-16.00 Kl. 14.00-16.00: Kommisjonen arrangerer en panelsamtale. Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og…

Siste kommisjonsmøte

Kommisjonsmøtet ble brukt til å gjennomgå helheten av arbeidet og rapporten med særlig fokus på vurderinger og anbefalinger. Møtet ble avholdt på samme sted som kommisjonens første møte, i regjeringskvartalet. Totalt har kommisjonen hatt 13 møter siden den ble oppnevnt i juni 2022.

Kommisjonsmøte 12

Kommisjonen brukte tiden godt på å diskutere aktuelle tiltak, og gjennomgikk status i arbeidet med saksgjennomgangen. Ulike former for ekstremisme var også en del av dagsordenen.

Kommisjonsmøte ti

Kommisjonen fikk også innlegg fra professor Morten Holmboe fra Politihøgskolen om taushetsplikt og informasjonsdeling, og fra professor Bente Kalsnes fra Høgskolen Kristiania om propaganda, ytringsfrihet og ny teknologi.

Kommisjonsmøte ni

Kommisjonen startet møtet med å få innsikt i hvordan ekstremisme og hatprat kan spres på sosiale medier. Både Ciarán O’Connor fra tenketanken ISD (Institute for Strategic Dialouge ), og Kristoffer Egeberg, Sølve Kuraas Karlsen og Morten Langfeldt Dahlback fra faktisk.no holdt innlegg om saken. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal kommisjonen gjennomgå…

Kommisjonsmøte i Tromsø

Kommisjonen er opptatt av å ha dialog med og få innspill fra ungdom. Deler av kommisjonen dro derfor til Kåfjord kommune den 17. april for å få innspill fra ungdomsskoler i kommunen. Ca. 35 elever fra Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Manndalen barne- og ungdomsskole og Olderdalen skole deltok i et gruppebordmøte. Det var lagt…

Innspillsmøte i Tromsø

Innspillsmøtet ble avholdt både fysisk og digitalt med deltakere fra blant annet Norske Samers Riksforbund, Sortland kommune, RVTS Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og Konfliktrådet Troms. Møtet startet med innlegg fra Politimester Ellen Katrine Hætta som blant annet snakket om sikkerhetsutfordringer knyttet til grensen mot Russland. Senior rådgiver Inga Riseth fra The European…

Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken, historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn. I nesten parallell tidslinje med Ekstremismekommisjonen arbeider Mannsutvalget som skal se bredt på gutter og menns likestillingsutfordringer. Begge utvalgene forholder seg…

Kommisjonsmøte i Bergen

Møtet ble avholdt på Raftohuset.  Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt, ønsket kommisjonen velkommen og fortalte om hvordan stiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati, mens undervisningsleder Solveig Moldrheim innledet om hva som er god rasismeundervisning. Kommisjonen fikk videre en presentasjon fra Tverretatlig operativt team (TOT) Radikalisering, som er en del av mentorordningen til…

Innspillsmøte i Bergen

Det ble holdt innledning av Sølve Sætre fra Bergen kommune, Faicel Chaaibi fra Bergen moské, Petter Nesser fra Forsvarets forskningsinstitutt og On Elpeleg fra Det Jødiske samfunn Bergen.

Side 1 av 2
12