Kommisjonsmøte ni

Kommisjonen startet møtet med å få innsikt i hvordan ekstremisme og hatprat kan spres på sosiale medier. Både Ciarán O’Connor fra tenketanken ISD (Institute for Strategic Dialouge ), og Kristoffer Egeberg, Sølve Kuraas Karlsen og Morten Langfeldt Dahlback fra faktisk.no holdt innlegg om saken. For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal kommisjonen gjennomgå…

Kommisjonsmøte i Tromsø

Kommisjonen er opptatt av å ha dialog med og få innspill fra ungdom. Deler av kommisjonen dro derfor til Kåfjord kommune den 17. april for å få innspill fra ungdomsskoler i kommunen. Ca. 35 elever fra Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Manndalen barne- og ungdomsskole og Olderdalen skole deltok i et gruppebordmøte. Det var lagt…

Innspillsmøte i Tromsø

Innspillsmøtet ble avholdt både fysisk og digitalt med deltakere fra blant annet Norske Samers Riksforbund, Sortland kommune, RVTS Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og Konfliktrådet Troms. Møtet startet med innlegg fra Politimester Ellen Katrine Hætta som blant annet snakket om sikkerhetsutfordringer knyttet til grensen mot Russland. Senior rådgiver Inga Riseth fra The European…

Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken, historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn. I nesten parallell tidslinje med Ekstremismekommisjonen arbeider Mannsutvalget som skal se bredt på gutter og menns likestillingsutfordringer. Begge utvalgene forholder seg…

Kommisjonsmøte i Bergen

Møtet ble avholdt på Raftohuset.  Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt, ønsket kommisjonen velkommen og fortalte om hvordan stiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati, mens undervisningsleder Solveig Moldrheim innledet om hva som er god rasismeundervisning. Kommisjonen fikk videre en presentasjon fra Tverretatlig operativt team (TOT) Radikalisering, som er en del av mentorordningen til…

Innspillsmøte i Bergen

Det ble holdt innledning av Sølve Sætre fra Bergen kommune, Faicel Chaaibi fra Bergen moské, Petter Nesser fra Forsvarets forskningsinstitutt og On Elpeleg fra Det Jødiske samfunn Bergen.

Ekstremismekommisjonens besøkte London

Kommisjonen hadde to lærerikedager med møter som i hovedsak dreide seg om forebygging av radikalisering, og utfordringer samt læringspunkter fra deres arbeid på kommisjonens felt. I tillegg ga Oliver Levinson i en presentasjon av arbeidet til London Mayor’s Office for Policing and Crime. Det ble også tid til et møte med Storbritannias egen Ekstremismekommisjon som…

Kommisjonen har en egen lov

Saksgjennomgangen skal, sammen med kommisjonens øvrige arbeid, gi grunnlag for anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres og i den forbindelsen belyse hva de offentlige tjenestene trenger i framtiden for å forebygge at lignende hendelser skjer igjen. For at kommisjonen skal kunne gjennomføre saksgjennomgangen har Stortinget vedtatt en egen lov, lov…

Kommisjonen møtte Deeyah Khan,Jeff Schoep og Arno Michaelis

Nobels Fredssenter hadde som en del av sitt dialogprosjekt for å bidra til å fremme dialog og minske polarisering, invitert Khan, Schoep og Michaelis til Oslo for visning av filmen «White Right: Meeting the Enemy» og etterfølgende samtale. Schoep og Michaelis møtte begge Deeyah Khan i hennes arbeid med ovennevnte film. Michaelis var en sentral…